Τι είναι η πρεσβυωπία

Η πρεσβυωπία  είναι μια φυσιολογική εξέλιξη στην όραση των ματιών, και  αφορά την αδυναμία κάποιου να διαβάσει κοντά, στην ηλικία των 45 ετών περίπου, γιατί αρχίζει να μην λειτουργεί καλά ο μηχανισμός του ματιού που αναφέραμε. Ο ακριβής χρόνος εμφάνισης διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και σχετίζεται με το αν μαζί υπάρχει κάποιο από τα παραπάνω προβλήματα της όρασης(μυωπία-υπερμετρωπία-αστιγματισμός)

Διορθώνεται με γυαλιά (σημαντικό ρόλο παίζει ο καλός φωτισμός ), και δοκιμάζονται κάποιες επεμβάσεις, που ίσως μελλοντικά δώσουν μια μόνιμη λύση στο πρόβλημα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.